Фирма Тайфун ВТ Консулт предлага на българския пазар цялостен комплекс от услуги и консултации, свързани с издаване на Удостоверение А1, прилагането на европейското законодателство в областта на социалното и здравното осигуряване на лицата и Инвестиране на чуждестранни лица в България.

Тайфун ВТ Консулт е компания, която разполага с екип от експерти с дългогодишен опит.

Дейността на фирмата е  специализирана в предлагане на комплексни услуги на своите клиенти, насочени в следните области:

 1. Издаване на Удостоверение А1 за Социално и здравно осигуряване в страната – консултации и всички дейности по издаването на Удостоверение А1 по приложимото законодателство за: наети, самостоятелно заети лица и др
 2. Счетоводно и Данъчно обслужване на бизнес структури.
 3. Инвестиция в България – целия процес по регистрация, обслужване, защита и поддръжка на вашия бизнес в България.

Какво представлява Удостоверение А1?

 1. Удостоверение А1 дава право на самостоятелно заети и наети лица да извършват трудови дейности в ЕС като плащат осигуровките и данъците си в България.
 2. Дава възможност за легална работа в страните от ЕС в които все още се изисква разрешение за работа ( Work Permit ).
 3. Дава право на здравно обслужване в страната на извършване на трудова дейност.

Свободното движение в рамките на общността е право гарантирано на всички трудово активни лица с Договора за създаване на Европейската общност. С присъединяването на Република България към Европейския съюз, регламентите за координиране на схемите за социална сигурност имат пряка сила и са с приоритет пред националното законодателство в случай на противоречия.

Приложимо законодателство по европейските регламенти за социална сигурност

Защо да инвестирам в България?

През последните години България се превърна в желано място за инвестиция и бизнес операции както за местните предприемачи, така и за чуждестранни инвеститори и международни фирми.

Предимства при регистриране на фирма в България:

 1. По-малък икономически и бизнес риск
 2. Ниски Данъчни и осигурителни ставки
 3. Бързо и ефикасно Бизнес администриране
 4. Избягване на двойно данъчно облагане
 5. Ниска цена на бизнес процесите
 6. Отлична локация

Информация за предимствата за инвестиция в България